تور چين
3 شــــب شـانــــگهـاي - پـــــكـن
شـانــــگهاي - هـانــگــــژو - پـــــكـن
گوانگجـــــو-شــــــــنزن-سانيــــــا
4 شــــب شـانــــگهاي  3 شــــب پـــــكـن
4 شــــب شـانــــگهاي 3 شــــب پـــــكـن
گوانگجـــــو-شــــــــنزن-سانيــــــا
گوانگجـــــو-شــــــــنزن-سانيــــــا
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ناوبران محفوظ مي باشد.