خدمات ویزا

در صورت خريد بليط از تخفيفات ويژه بهره مند خواهيد شد

  • هزينه فوری شدن ويزا $ ٣٠ می باشد
  • برای ويزای يک ساله حداقل ٢ عدد ويزای ۶ ماهه الزاميست
  • برای ويزای ۶ماهه حداقل ٣ عدد ويزای تجاری الزاميست
قیمت
مدت زملن کار
مدت اقامت
انواع ویزا
کشور
60EUR
عادی 03 روزه
30 روز
ویزای توریستی
باکو
70EUR
فوری 01 روزه
$50
15 روزه
15 روز
ویزای توریستی
سنگاپور
$250
30 روزه
30 روز
ویزای تجاری 2 بار ورود
هنگ کنگ
35EUR
عادی 05 روزه
30 روز
ویزای توریستی 1 بار ورود
تایلند
65EUR
ویزای توریستی 2 بار ورود
35EUR
عادی 07 روزه
30 روز
ویزای توریستی
تایلند
60EUR
فوری 03 روزه
$230
عادی 05 روزه
30 روز
ویزای تجاری
کره جنوبی
250 درهم
عادی 7 تا 10 روز
14 روز
توریستی
دبـــی
310 درهم
فوری 5 تا 7 روز
360 درهم
خیلی فوری 3 تا 5 روز
300 درهم
عادی 7 روز
14 روز
توریستی
دبـــی
320$
فوری 3 روز
60$
عادی 7 روز
14 روز
توریستی
اندونزی
120$
فوری 3 روز
35EUR
عادی 7 روز
14 روز
توریستی
ویتنام
60EUR
فوری 3 روز
بستن منو