اطلاعات ضروری سفر

اطلاعات سفر

قیمت تور شامل خدمات زیر است :

·         بليط رفت و برگشت هواپيما

·         اقامت در هتل هاي پنج و چهار ستاره در اتاق هاي دونفره (HALF TWIN)، صبحانه كامل

·         ديدار از جاذبه هاي جهانگردي هر شهر طبق برنامه تور

·         وروديه محل هاي مورد بازديد و پيش بيني شده در برنامه تور و انتقال از فرودگاه ها به هتل ها و بالعكس

·         عوارض فرودگاه هاي خارج از كشور

·         همراهي راهنماي ايراني و محلي در روزهاي بازديد

·         هزينه هاي باربري در هتل ها

·         اخذ ويزاي گروهي يا انفرادي و بيمه مسافرتي

·         انعام راننده و راهنماي محلي

·         ترجمه مدارك مورد نياز سفارتخانه

بستن منو